GIOTTILINE SIENA 385 5- miestny MANUÁL

Chcete si užiť jedinečný predĺžený víkend alebo zimnú dovolenku plnú zážitkov s kompletne vybaveným 5 miestnym karavanom? Spoločnosť AL-Auto, s.r.o. Vám teraz ponúka zvýhodnenú víkendovú akciu prenájmu na 5 dní za 550€ so všetkými poplatkami. Nový, luxusný, plne zariadený, 5 miestny karavan, pri ktorom Vám stačí vodičský preukaz skupiny B a chuť stráviť pohodové dni, spojené s túrou, lyžovačkou, či nezabudnuteľný cyklovíkend.

Rezervovať karavan

Technické údaje:

 • Rozmery v cm (d x v x š ):  699/290/232
 • Prevádzková hmotnosť: 2983 kg
 • Maximálna hmotnosť: 3500 kg
 • Motor: Citroen 2179,0 cm
 • Druh paliva: NAFTA
 • Nádrž na vodu: 100l
 • Odpadová nádrž: 50l
 • Miesta na sedenie: 5
 • Postele: 4 + 2 

Všeobecné podmienky prenájmu

 • Prvý deň prenájmu = deň prevzatia karavanu
 • Ak nie sú dohodnuté špeciálne podmienky, vozidlo si príde klient prevziať v pracovných dňoch a to v pracovnej dobe 9:00– 16:00 na adrese Sovia 21, Prešov, alebo Pod Táborom 43A Prešov, podľa dohody.
 • Vozidlo si pri preberaní klient poriadne prezrie a nahlási akýkoľvek nedostatok a chybu, ktorá sa mu nepozdáva. Skontroluje stav vozidla, aktuálne km zapísané v zmluve, doklady od vozidla, stav nádrže a čistotu interiéru a exteriéru.
 • Vozidlo šoféruje len klient zapísaný na zmluve, alebo zamestnanci firmy, ktorá je uvedená v zmluve.
 • Vozidlo sa preberá plne natankované a vracia sa taktiež plne natankované. Ak ste prebrali vozidlo čisté,v takom stave je potrebné ho vrátiť.
 • Vo vozidle je zákaz fajčiť – ani elektronické cigarety.
 • Vo vozidle je zákaz lepiť nálepky, strhovať nalepené nálepky a taktiež je zakázané po vozidle kresliť,písať.
 • Vozidlo je potrebné vrátiť v zadaný čas v zmluve. Ak tak neviem urobiť, informujem sa o možnostiach predĺženia prenájmu u prenajímateľa vopred.
 • Ak vám bola spôsobená škoda alebo ste spôsobil škodu, nahlásim to prenajímateľovi a informujem sa o ďalšom postupe.
 • Som zodpovedný za spôsobilosť vozidla v cestnej premávke, za úhradu pokút za priestupky, ktoré spôsobím a úhradu poplatkov spojených s užívaním spoplatnených ciest

Sankcie

 • Nájazd km nad stanovený limit 0,15 Eur / km
 • Odovzdanie / prevzatie mimo pracovnú dobu 50% z denného prenájmu, min. 30 eur
 • Znečistený interiér 50 Eur
 • Znečistený exteriér 50 Eur
 • Fajčenie vo vozidle 350 Eur
 • Strata malého TP 200 Eur
 • Nedotankované vozidlo 20 Eur + suma dotankovania
 • Meškanie do 1 hodiny 20 Eur
 • Nenahlásenie predĺženia prenájmu 100 Eur
 • Spracovanie pokuty 12 Eur

Ceny sú uvedené s DPH.

Ďalšie vzniknuté nedostatky budú účtované podľa aktuálnych Všeobecných podmienok. Zákazník zaplatením prenájmu a podpísaním zmluvy o prenájme súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

Depozit – 1000€

Depozit je možné zaplatiť aj v hotovosti. Vrátený bude na bankový účet zákazníka a to po odovzdaní vozidla v nepoškodenom stave a po následnej kontrole servisnými technikmi. Na depozit sa nevzťahuje povinnosť účtovania DPH. Uvedenú hodnotu depozitu uhradí nájomca na základe vydanej faktúry alebo pri podpise zmluvy. Táto povinnosť sa považuje za splnenú, keď bude príslušná suma pripísaná na účet prenajímateľa a ten bude oprávnený s touto sumou voľne nakladať. Uvedená suma zabezpečuje akékoľvek pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi. Ak vznikne akýkoľvek záväzok nájomcu voči prenajímateľovi, alebo aj v prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania s akýmkoľvek peniazmi oceniteľným plnením, je prenajímateľ oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku zo zloženej kaucie. Prenajímateľ je povinný depozit, resp. jeho zostatok po znížení v dôsledku započítania, resp. v dôsledku úhrad záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi, vydať nájomcovi najneskôr po uplynutí 30 dní po ukončení nájmu.

Denné rozloženie karavanu.

Nočné rozloženie karavanu.

V cene prenájmu NIE JE zahrnuté:

● vankúše, periny – ( 50€​​ za sadu vankúšov, perín s obliečkami – 4 ks)

● diaľničné známky do iných krajín

● čistenie od blata, nadmerné znečistenie interiéru, upchatý záchod alebo odtoky, tepovanie

interiéru * sankcie : zádržné z kaucie v hodnote 500€ – následne reálne vyúčtovanie podľa skutkovej faktúry

Rezervačné podmienky

Záväzná rezervácia je podmienená platbou zálohy vo výške 300 € / 500 € (TOP sezóna).  Najneskôr 30

dní pred plánovaným prenájmom je potrebné mať uhradené celú sumu prenájmu. Najneskôr v deň

preberania vozidla je potrebné doplatiť zvyšný nájom a taktiež depozit vo výške 1000 € Faktúry

zasielame po vyžiadaní alebo v dohodnutom termíne.

V prípade odstúpenia od zmluvy účtujeme storno poplatky:

● 30 – 15 dní pred plánovaným prenájmom: zaplatená záloha

● 14 – 8 dní pred plánovaným nájmom vo výške 50 % z ceny prenájmu

● 7 – 1 dní pred plánovaným nájmom vo výške 100 % z ceny prenájmu